Kvalitetssikring


Kvalitetsstyring er et aktiv, der garanterer vores kunder, at vi er i stand til at levere en god faglig ydelse til den rigtige pris.
Som registreret revisor opfylder vi revisorlovens krav om uafhængighed og kvalitet, når vi foretager revision eller afgiver erklæringer. Det indebærer, at alle arbejdsmetoder indenfor revision, regnskabs, skat og rådgivning er beskrevet, og at alle medarbejdere følger arbejdsbeskrivelserne.

Alle vores produkter er omfattet af krav om ensartethed og kvalitet. Det gælder eksempelvis vores årsrapporter, revisionsprotokollater og indkomst- og formueopgørelser.
Kvalitetsstyringssystemet sikrer, at der hele tiden sker kontrol af det udførte arbejde undervejs i arbejdsprocessen. Samtidig sikrer kvalitetsstyringen, at intet produkt forlader os uden at være gennemgået af en medarbejder, der har det overordnede ansvar.

Som registreret revisionsfirma er vi underlagt ekstern kvalitetskontrol. Denne kontrol udføres ca. hvert tredje år af revisorer, der er udpeget og godkendt af revisortilsynet og som er uafhængige af vores revisionsfirma.