Ydelser

Revision
Vi udfører revision for aktie- og anpartsselskaber, der efter lovgivningen skal have årsrapporten revideret af en offentligt godkendt revisor samt for foreninger og andre, der ønsker årsrapporten revideret.

Regnskab
Vi udarbejder årsrapporter samt indkomst- og formueopgørelser til brug overfor myndigheder og kreditgivere samt perioderegnskaber og budgetter efter virksomhedens behov.

Skat
Vi udarbejder opgørelse af skattepligtig indkomst samt selvangivelser. Vi sikrer en optimal skatteplanlægning, herunder anvendelse af virksomheds- ordningen/kapitalafkast-ordningen for selvstændige erhvervsdrivende.
Vi assisterer ligeledes i forbindelse med besvarelse af henvendelser fra skattemyndighederne og ved skattesager.

Rådgivning
Vores revision, udfærdigelse af årsrapport samt opgørelse af skattepligtig indkomst bygger på et godt kendskab til den enkelte virksomhed. Dette gode kendskab bygger ofte på det faktum, at Burholt Revision er sparringspartner i virksomhederne og derved yder rådgivning på mange områder, der ikke kun er begrænset til vores indsats omkring revision og udfærdigelse af årsrapporten.

Erhvervsservice
Vi udfører erhvervsservice samt rådgivning indenfor bl.a. bogføring, opgørelse og indberetning af moms, lønsumsafgift erhvervsservice, lønregnskab herunder FerieKonto, ATP-bidrag, A-skat og AM-bidrag.